Vertrouwenscommissie

Vertrouwenscommissie SVArcen

De samenwerkende verenigingen vinden het belangrijk dat er een loket is waar leden naar toe kunnen stappen met problemen die van vertrouwelijke aard zijn. Denk hierbij aan pesterijen, agressie of andere negatieve omgangsvormen waarbij een lid zich onprettig, gekwetst of onveilig voelt. Hiervoor is er in 2008 een gezamenlijke vertrouwenscommissie in het leven geroepen. Daarvoor was er overigens al enkele jaren een commissie voor DEV-Arcen actief. De commissie heeft een luisterende, adviserende en ondersteunende taak.

De vertrouwenscommissie bestaat uit 4 personen. Dat zijn Mariska Brauers, Lieke Geurts, Jolien Rheiter, en (vooralsnog) Herman Valckx. Ze zijn voor de diverse clubs en haar leden geen onbekenden. Op deze pagina  stellen we ze graag aan je voor.

Loop je ergens tegenaan waar je de commissieleden voor nodig denkt te hebben, neem dan met één van hen contact op. 

Mariska Brauers: 0631 292598 of mariskabrauers@gmail.com
Lieke Geurts: frankenlieke@home.nl
Jolien Rheiter: 0651 081110 of jolienr@hotmail.com
Herman Valckx: 0612 695956 of hermanvalckx62@gmail.com
Om per mail snel en gemakkelijk bereikbaar te zijn heeft de commissie bovendien een eigen mailadres: vertrouwenscommissiearcen@gmail.com.

Op deze bijlage lees je de 'Gedragsregels
Hier staat beschreven hoe de Vertrouwenscommissie werkt.

Bestuur SVArcen

Mariska Brauers
Mijn naam is Mariska Brauers, moeder van twee kinderen en woonachtig in Arcen.Ik vind het leuk om me bezig te houden met de gezondheid, ontwikkeling en het
gedrag van de mens. Hier heb ik als pedagogisch medewerker en als zelfstandige ondernemer (kindercoach en therapeut i.o.) mijn werk van gemaakt. Het is een
mooi en dankbaar proces om onderdeel te mogen zijn van mensen met een hulpvraag. Mijn vrije tijd vul ik graag in met mijn gezin. Ik speel tennis en volleybal en geniet van wat het leven te bieden heeft!

Lieke Geurts
Ik heb bijna 18 jaar gevoetbald bij DEV-Arcen. Ik heb altijd in Arcen gewoond, tot voor 10 jaar terug, sindsdien woon ik  in Venlo, maar heb nog altijd binding met Arcen door familie. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als huisarts in Venlo. Hierdoor ben ik voor veel patiënten al een luisterend oor en adviserend, ik denk dit goed van pas komt in de vertrouwenscommissie. Door mijn zitting in de vertrouwenscommissie hoop ik bij te kunnen dragen een goed sportklimaat bij de verenigingen.

Jolien Rheiter
Als kind ben ik een lange tijd lid geweest bij Jong Arcen. Hierna heb ik ongeveer 10 jaar gevoetbald bij DEV-Arcen, eerst bij de meisjes en daarna bij de dames.
Momenteel woon ik in Venlo, maar ik ben nog vaak in Arcen te vinden. In het dagelijks leven werk ik als gedragsdeskundige/basispsycholoog bij Dichterbij.
Hier werk ik met mensen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblematiek. Iets betekenen voor een ander, een luisterend oor bieden,
uitgaan van kansen en mogelijkheden en samen op zoek gaan naar de juiste weg die bewandeld dient te worden om krachtiger te worden zijn voor mij belangrijke
 uitgangspunten. Ik hoop met deze uitgangspunten een steentje bij te kunnen dragen in de vertrouwenscommissie.

Herman Valckx
Ik ben lid en vrijwilliger (o.a. als scheidsrechter) van DEV-Arcen, was er voorzitter van. Op dit moment ben ik voorzitter van SVArcen. In een grijs verleden ben ik nog lid geweest van TCA.  In het dagelijks leven ben ik werkzaam als beleggingsadviseur bij de Rabobank. Daar heb ik enkele jaren de rol als vertrouwenspersoon vervuld. Dit heb ik als waardevol en erg dankbaar werk ervaren. Vervelende situaties leiden vaak tot betere relaties en samenwerking én krachtigere persoonlijkheden. Het is de bedoeling dat ik weer plaats maak zodra we een andere mannelijke kandidaat voor de commissie hebben gevonden.

Deel via de social media