Gedragsregels

Onze verenigingen zijn een afspiegeling van de maatschappij. Eenduidigheid voor al onze leden is dan ook belangrijk. Bij elke bij SVArcen aangesloten vereniging gelden daarom dezelfde gedragsregels! Hierbij staat respect, fatsoen en eerlijkheid voorop.

Om de gedragsregels te kunnen handhaven, is het nodig dat iedereen weet wat hem of haar te wachten staat als de regels toch overtreden worden. SVArcen hoopt dat dit document bijdraagt aan de bewustwording van alle leden, zodat maatregelen overbodig zijn. Wij sporen iedere aanwezige aan om misdragingen voor, tijdens of na een activiteit te voorkomen, te signaleren en/of te stoppen.

In april 2016 zijn de afspraken aangevuld met zaken die met gebruik van drugs en alcohol te maken hebben. Dit heeft de volgende nieuwe gedragsregels opgeleverd.

Om de gedragsregels te kunnen handhaven, is het nodig dat iedereen weet wat hem of haar te wachten staat als de regels toch overtreden worden. Sinds het seizoen 2013-2014 hanteren we daarom Sanctierichtlijnen. In de hoop dat dat bijdraagt aan de bewustwording van alle leden, zodat maatregelen overbodig zijn. Wij sporen iedere aanwezige aan om misdragingen voor, tijdens of na een activiteit te voorkomen, te signaleren en/of te stoppen.

Vertrouwenscommissie
De verenigingen vinden het ook belangrijk dat er bij deze duidelijke gedragscode een commissie is waar leden naar toe kunnen stappen met problemen die van vertrouwelijke aard zijn. Denk hierbij aan pesterijen, agressie of andere negatieve omgangsvormen waarbij een lid zich onprettig, gekwetst of onveilig voelt. Hiervoor is er een gezamenlijke vertrouwenscommissie in het leven geroepen.

Deel via de social media