Commissies

Het bestuur wordt ondersteund door een aantal commissies (zie organisatiestructuur hieronder).

- Activiteitencommissie
- Clubhuiscommissie
- Financiële commissie
- Jeugdcommissie
- Commissie Meer dan Voetbal
- Onderhoudscommissie
- PR-Commissie
- Scheidsrechterscommissie
- Sponsorcommissie
- Technische commissie
- Vrijwilligerscommissie

Organisatie
Twee maal per jaar legt het bestuur op de ledenvergadering verantwoording af over het 
gevoerde beleid. De vergadering biedt toegang voor alle leden plus ouders van jeugdleden. Het bestuur bestaat uit maximaal 7 leden. Het bestuur wordt ondersteund door een tiental commissies. Van alle taken is een functieomschrijving gemaakt. 
Buiten de club staat de vertrouwenscommissie.

Jaarlijks bespreekt het bestuur met elke commissie het jaarplan van de commissie. Een- of tweemaal per jaar is er een bijeenkomst voor de voorzitters van alle commissies.

Deel via de social media