Bestuur

De verenigingsstructuur is zo opgebouwd dat er naast een hoofdbestuur elf commissies zijn. Het bestuur vergadert één maal per maand, waarbij de hoofdlijnen worden besproken. De commissies zelf hebben een grote zelfstandigheid en daardoor ook verantwoordelijkheid.

Elk bestuurslid heeft een aantal commissies die tot zijn aandachtsgebied horen. In diverse commissies heeft bovendien een lid van het bestuur zitting. Daar waar dit niet het geval is, is er periodiek overleg tussen de voorzitter van die commissie met het verantwoordelijke bestuurslid.

Twee maal per jaar is er een vergadering van het bestuur samen met de voorzitters van alle commissies. Met verscheidene commissies heeft het bestuur twee tot drie keer per jaar een overleg.
 

Taakverdeling en aandachtsgebieden bestuur 2017

Voorzitter (Guus Muijres)
• Voorzitter vergaderingen
• Bewaakt beleidsplan
• Contactpersoon Gemeente, RKDSO, KNVB, media
• Contactpersoon Activiteitencommissie
• Contactpersoon Clubhuiscommissie

Secretaris (John Schinck)
• Contactpersoon Trainers senioren, seniorenleiders, verzorger
• Contactpersoon Archivaris
• Contactpersoon Ledenadministratie
• Contactpersoon PR-commissie
• Contactpersoon Sponsorcommissie

Penningmeester (Bart Lamers)
• Voorzitter Commissie Financiën

Bestuurslid vrijwilligerszaken (Dave Drissen)
• Reactief en proactief omgaan met vrijwilligers
• Contactpersoon Jeugdcommissie
• Contactpersoon Onderhoudscommissie
• Contactpersoon AV Flash toernooi

Bestuurslid Algemeen en SV Arcen (Ronald Hendrikx)
• Contactpersoon Stichting Verenigingsleven Arcen
• Contactpersoon Scheidsrechtercommissie
• Contactpersoon Vertrouwenscommissie
• Contactpersoon consul
• Contactpersoon wedstrijdsecretaris

Bestuurslid Technische zaken (vacature)
• Voorzitter Technische Commissie
• Opstellen en bewaken technisch beleidsplan

Deel via de social media